Projekter

I de fleste organisationer opstår der med mellemrum et midlertidigt og akut behov for personale til at løse konkrete opgaver. Det kan f.eks. være i forbindelse med organisationsændringer, ekstraordinært arbejdspres, langvarig sygdom blandt medarbejdere, gennemførelse af projekter og udarbejdelse af høringssvar.

Nordic Connect har gode erfaringer med at træde til i sådanne situationer og kan bl.a. tilbyde: