Samtrafikaftaler og service provider-aftaler

Markedet for samtrafik (interconnect) i Danmark er under konstant forandring. Der kommer således jævnligt nye operatører til, og der sker fusioner og opkøb. Samtidig ændrer telefoniprodukter og -teknologi sig hastigt, og Erhvervsstyrelsen regulerer løbende priser og netadgange.

De komplekse samtrafik forhold medfører såvel faldgruber som muligheder. I et marked med faldende indtjeningsmuligheder er det afgørende, at teleselskaber og service providere løbende optimerer deres respektive samtrafik-setup og dertilhørende aftaler.

Nordic Connect har en unik indsigt i telemarkedets forhold og reguleringen heraf. Suppleret med vores mangeårige erfaring med forhandlinger kan vi sikre de bedst mulige priser og vilkår for samtrafikaftaler og service provider-aftaler.
Ydelser
Nordic Connect tilbyder et tjek af eksisterende aftaler samt at tilrettelægge og forhandle nye aftaler mellem operatører på telemarkedet. Typisk indeholder en forhandling:

  • gennemgang af eventuelle eksisterende aftaler
  • behovs- og konsekvensanalyser
  • forhandlingsoplæg
  • selve forhandlingen

Nordic Connect kan også implementere samtrafikaftalernes konsekvenser for organisationen, bl.a. i relation til produktregnskab og samtrafikbilling.

Kontakt os for en uforpligtende dialog