Regulerede virksomheder og høringssvar

Reguleringen af erhvervsområder og af konkrete virksomheder kan have store konsekvenser for de forretningsmæssige muligheder på et givent område. Derfor er det ofte afgørende, at virksomheder, som agerer på regulerede markeder, spiller en proaktiv rolle i forhold til nye reguleringstiltag. Et grundigt forarbejde og et veldokumenteret høringssvar kan derfor have afgørende betydning for den enkelte virksomhed.

Nordic Connect har omfattende erfaring med at rådgive virksomheder på regulerede erhvervsområder og med at udarbejde høringssvar til offentlige myndigheder. Et eksempel herpå er vores rådgivning af og bistand til teleselskaber, der fungerer på tæt regulerede markeder.

Gennem bl.a. grundige og velunderbyggede høringssvar har vi gentagne gange opnået indflydelse på den politiske proces, både i det lovforberedende arbejde, i udmøntningen af lovgivningen, og i den efterfølgende konkrete udmøntning af lovens konsekvenser.
Ydelser
Nordic Connect tilbyder forudgående strategiske analyser og udformninger af høringssvar.

Kontakt os for en uforpligtende dialog