LRAIC

Hvad er LRAIC?
LRAIC er en metode, som bruges til at regulere en række samtrafikpriser for såvel mobilnet som fastnet. Formålet med reguleringen er sikre, at operatørernes samtrafikprodukter prissættes ud fra, hvad omkostningerne burde være i et moderne, optimalt drevet telenetværk. På den måde sikres det, at teleudbyderne ikke betaler for regulerede operatørerss eventuelle historiske fejlinvesteringer og utidssvarende teknologier.

De danske LRAIC-priser beregnes i en model, som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde og opdatere en gang årligt. Anvendelsen af LRAIC sker med afsæt i EU’s anbefalinger på området og derfor minder de europæiske LRAIC modeller hinanden relativt meget på tværs af landegrænser.

Ydelser
Nordic Connect har deltaget aktivt i implementeringen af LRAIC i Danmark og har derfor omfattende erfaringer med metoden.

Nordic Connect tilbyder projektledelse, modellering, analyser, konsekvensberegninger og varetagelse af høringsprocesser. Vi kan både lede og assistere ved LRAIC-processer for såvel operatører som regulatoriske myndigheder.

Vi kan også tilbyde modelteknisk sparring i form af økonomiske konsekvensanalyser, og vi kan udarbejde oplæg til modelændringer.

Kontakt os for en uforpligtende dialog