Interconnect billing

Interconnect (samtrafik) billing er en kompleks størrelse, fordi både samtrafikaftalerne og samtrafikprodukterne bliver mere og mere omfattende. Samtidig varierer opsætningen af billing-systemerne ofte fra operatør til operatør.

Et billingsystem administrerer operatørens indtægter og omkostninger. Da både indtægter og omkostninger ofte er anseelige beløb, er operatørens billingsystem af afgørende betydning. Derfor er et optimeret billingsystem en absolut nødvendighed.
Ydelser
Nordic Connect har betydelig praktisk erfaring med flere forskellige typer billingsystemer og kan assistere operatører på flere fronter.

Nordic Connect kan:

  • Medvirke ved test og implementering af nye systemer
  • Medvirke til at optimere eksisterende systemer
  • Producere kravspecifikationer
  • Varetage forhandling og afregning

Kontakt os for en uforpligtende dialog