Benchmarking og best practice

Nordic Connect har flere års erfaring med at gennemføre benchmarking af priser og vilkår med det mål at opnå konkrete ændringer. Benchmarking vil ofte tage afsæt i best practice på et givent område, og med udgangspunkt i denne praksis er det muligt at analysere f.eks. produkter og processer.

Et eksempel på anvendelsen af både benchmarking og best practice er teleområdet, hvor priser og vilkår er blevet justeret af myndighederne på en række samtrafikprodukter med udgangspunkt i benchmarking (best practice-metoder). Som prisreguleringsværktøj udmærker benchmarking sig ved at være langt mindre ressourcekrævende end eksempelvis LRAIC prismodeller. Benchmarking vil oftest tage udgangspunkt i tilsvarende produkter i ét eller flere andre lande.

Nordic Connect har blandt andet udført best practice benchmarking på mobiltermineringstakster, bit stream access (BSA), koblet samtrafik og samtrafik kapacitet. Kunderne har både været offentlige myndigheder samt operatører.

Ydelser
Nordic Connect tilbyder at gennemføre benchmarking og analyser med afsæt i best practice-metoder.

Kontakt os for en uforpligtende dialog