Om Nordic Connect

Nordic Connect har siden 2002 rådgivet virksomheder, der agerer på komplekse og regulerede markeder. Et af vores fokusområder er brancher, der gennemgår forvandlingen fra monopol til konkurrencebaseret marked. Vores kundekreds indeholder både danske og internationale private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vores kompetencer
Vi har generelt stor succes med at tilrettelægge og drive komplekse projekter, som er atypiske i forhold til organisationers øvrige opgaver. Gennem aktiv brug af f.eks. benchmarking og business cases sikrer vi, at projektet giver de ønskede resultater.

Vi udnytter typisk vores store forståelse for samspillet mellem teknik, forretning og regulatoriske forhold til at optimere virksomheders økonomi. Vi har for eksempel opnået gode resultater i telesektoren, som er kendetegnet ved at være underlagt mange økonomiske og regulatoriske udfordringer samt en rivende teknisk udvikling. Med afsæt i vores brede forretningsforståelse løser vi opgaver inden for analyser, forretningsudvikling, forhandlinger og økonomi.

For så vidt angår teleområdet har vi desuden solid viden om teleregulering, billingsystemer, procedurer for samtrafikafregning og mobile payment.

Hvem er vi?
Nordic Connect ejes og drives af Henrik Borup og Henrik Lindberg Moesgaard, som begge har arbejdet med komplekse forretningsområder siden 1997.

Henrik Borup

Partner, cand.scient.oecon.
Telefon +45 2888 1777

Henrik Lindberg Moesgaard

Partner, cand.oecon.
Telefon +45 2888 1778